พหลโยธิน กม.27 (ก่อน พหลโยธิน 62)
Tel : 02-531-1644-5