ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 จิตรโภชนาพาร์กเรสตัวรองท์แอนด์เคเธอร์ริ่ง จึงเป็นสถานที่ ที่มีความสมบูรณ์แบบสำหรับทุกรูปแบบ การบริการ มีมาตราฐานการประกอบอาหาร การบริการและการจัดการในระดับสากลเทียบเท่าหรือ มากกว่า การบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมต่างๆ